BİLİNMESİ GEREKENLER

Mindfulness Prof. Dr. Jon Kabat Zin tarafından 1979 yılında geliştirilmiş bir programdır.

Bilinçli-farkındalık (mindfulness) temelli yaklaşımlar son yıllarda Avrupa ve Amerika’da yaygın bir şekilde ruh sağlığı alanında kullanılmaktadır. Etkinliği bir çok araştırma ile kanıtlanmıştır. Programın amacı bazı meditasyon tekniklerini kullanarak stresi ve yaşamsal zorlukları yönetebilmektir.

Meditasyon diye anlattığımızın, popüler kültürün dikte ettiği gibi öyle tuhaf, esrarengiz bir etkinlik olmadığını bilmeniz önemlidir. Yalnızca kendiniz olmakla ve kim olduğunuz hakkında bir şeyler bilmekle ilgilidir. "Derin düşünme" anlamına gelmekte olan bir terim olup, ruhu ve bedeni rahatlatıcı zihinsel bir tekniktir. Meditasyon sadece budizme özgü bir sistem değildir. Mindfulness meditasyon teknikleri seküler (laik) olup hiçbir dinle alakası olmayan uygulamalardır. Diğer bir deyişle, meditasyon zihni sessiz olmaya zorlamak değildir. Daha çok her ne çıkacaksa ona olan direnci bırakmaktır: şüphe, endişe, belirsizlik ve yetersiz hissetme, sonsuz dramlar, korku ve arzu. Zihninizin kaydığını, gündüz düşleri kurduğunu, geçmişi hatırladığını ya da geleceği planladığını hissettiğiniz her an sadece şimdiye geri dönün, şu ana geri dönün. Tüm yapmanız gereken dikkat etmek ve neyse olanla olmak. Başka hiçbir şey değil.

Düşünceleri durduramayız ve kontrol edemeyiz, ancak onlara ne kadar ilgi göstereceğimize biz karar verebiliriz. Zihnimize sessizliği empoze edemesek de meditasyon aracılığıyla düşüncelerimiz arasında hali hazırda var olan sessizliği bulabiliriz. Bazen “boşluk” olarak anılan düşünceler arasındaki bu yer saf bilinç, saf sessizlik ve saf huzurdur.

BİLİNMESİ GEREKENLER

Mindfulness Prof. Dr. Jon Kabat Zin tarafından 1979 yılında geliştirilmiş bir programdır.

Bilinçli-farkındalık (mindfulness) temelli yaklaşımlar son yıllarda Avrupa ve Amerika’da yaygın bir şekilde ruh sağlığı alanında kullanılmaktadır. Etkinliği bir çok araştırma ile kanıtlanmıştır. Programın amacı bazı meditasyon tekniklerini kullanarak stresi ve yaşamsal zorlukları yönetebilmektir.

Meditasyon diye anlattığımızın, popüler kültürün dikte ettiği gibi öyle tuhaf, esrarengiz bir etkinlik olmadığını bilmeniz önemlidir. Yalnızca kendiniz olmakla ve kim olduğunuz hakkında bir şeyler bilmekle ilgilidir. "Derin düşünme" anlamına gelmekte olan bir terim olup, ruhu ve bedeni rahatlatıcı zihinsel bir tekniktir. Meditasyon sadece budizme özgü bir sistem değildir. Mindfulness meditasyon teknikleri seküler (laik) olup hiçbir dinle alakası olmayan uygulamalardır. Diğer bir deyişle, meditasyon zihni sessiz olmaya zorlamak değildir. Daha çok her ne çıkacaksa ona olan direnci bırakmaktır: şüphe, endişe, belirsizlik ve yetersiz hissetme, sonsuz dramlar, korku ve arzu. Zihninizin kaydığını, gündüz düşleri kurduğunu, geçmişi hatırladığını ya da geleceği planladığını hissettiğiniz her an sadece şimdiye geri dönün, şu ana geri dönün. Tüm yapmanız gereken dikkat etmek ve neyse olanla olmak. Başka hiçbir şey değil.

Düşünceleri durduramayız ve kontrol edemeyiz, ancak onlara ne kadar ilgi göstereceğimize biz karar verebiliriz. Zihnimize sessizliği empoze edemesek de meditasyon aracılığıyla düşüncelerimiz arasında hali hazırda var olan sessizliği bulabiliriz. Bazen “boşluk” olarak anılan düşünceler arasındaki bu yer saf bilinç, saf sessizlik ve saf huzurdur.