Çocuklar İçin Mindfulness

Ebeveynler, gençler ve ergenler gibi çocuklar da stres yaşayabilirler. Mindfulness, bir çocuğa gevşemeyi, kendine güvenmeyi, devamlı endişelenmeyi bırakmayı ve duygularını kontrol edebilmeyi öğretmenin en etkili yoludur. Tamamen seküler bir yöntem olup hiçbir dinle alakası yoktur.

Birçok çocuk ve ergen için konsantre olmak, duygularını anlayıp onları yönetebilmek gerçekten zor. Kaygıları, korkuları bırakabilmek, rahatlamak ve gevşemek kolay değil. Ayrıca TV, tablet, telefon gibi çok fazla uyaranla karşı karşıyalar.

Çocuklar ve ergenler eğitim süresince odaklanmayı ve dikkat etmeyi öğrenirler. Düşündükleri, hissettikleri ve deneyimledikleri şeylerle ilgili yargılardan arınıp, farkındalık yaşarlar. Zor düşünce ve hisleri bastırmadan ve onlara kapılmadan, onlarla baş etmeyi öğrenirler. Araştırmalar mindfulness’ın günümüzde, çocukların birçok davranışını değiştirmeye aracılık etme gücünü de açıklığa kavuşturmaya başladı.

Çocuklarımıza bilinçli farkındalığı öğretmenin amacı onlara içsel ve dışsal deneyimlerinin farkındalığını geliştirecek, düşüncelerini “yalnızca düşünceler” olarak kabul edecek, duyguların bedenlerinde kendilerini nasıl açığa vurduğunu anlayacak, dikkatlerinin ne zaman dağıldığını fark edecek becerileri sunmak ve dürtü kontrolü için gerekli araçları sağlamaktır.

Çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olduğumuzda önlerine çıkan problemleri güç ve güvenle karşılarlar.

Etkileri:

 • Dikkat ve konsantrasyon artışı
 • Ani davranışlarda azalma
 • Olumsuz düşüncelerde ve endişe halinde azalma
 • Uyku kalitesinde düzelme
 • Rahatlama ve sakinlik (Sakin zihin daha kolay öğrenir)
 • Korku ve depresyonda azalma
 • Akran zorbalığında azalma
 • Kendine ve başkalarına karşı daha cana yakın hissetme, güven ve saygı duyma
 • Strese ve başkalarına karşı tepkisel davranışlarda azalma

METHOD ELINE SNEL©

 • Çocuklar için Mindfulness metodunu geliştiren Eline Snel, 36 ülkede yayımlanan "Bir Kurbağa Gibi Sakin ve Dikkatli" kitabının yazarıdır.
 • Bu eğitim, yetişkinler için tasarlanan ve üzerinde bilimsel araştırmalar yapılan MBSR (Mindfulness Temelli Stres Azaltımı) Eğitimi’ni baz alır.
 • Okullarda, kapalı gruplarda, ruh sağlığı merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde 10.000’den fazla çocuk bu eğitimi almıştır.
 • Eğitim, 4 -19 yaş aralığında 4 ayrı yaş grubuna özel tasarlanmıştır.

Eğitim Hakkında:

 • 5-8 yaş: 8 hafta boyunca, haftada bir gün 45 dakikalık grup buluşması
 • 8-12 yaş: 8 hafta boyunca haftada bir gün 1 saatlik grup buluşması

Çocuklar İçin Mindfulness

Ebeveynler, gençler ve ergenler gibi çocuklar da stres yaşayabilirler. Mindfulness, bir çocuğa gevşemeyi, kendine güvenmeyi, devamlı endişelenmeyi bırakmayı ve duygularını kontrol edebilmeyi öğretmenin en etkili yoludur. Tamamen seküler bir yöntem olup hiçbir dinle alakası yoktur.

Birçok çocuk ve ergen için konsantre olmak, duygularını anlayıp onları yönetebilmek gerçekten zor. Kaygıları, korkuları bırakabilmek, rahatlamak ve gevşemek kolay değil. Ayrıca TV, tablet, telefon gibi çok fazla uyaranla karşı karşıyalar.

Çocuklar ve ergenler eğitim süresince odaklanmayı ve dikkat etmeyi öğrenirler. Düşündükleri, hissettikleri ve deneyimledikleri şeylerle ilgili yargılardan arınıp, farkındalık yaşarlar. Zor düşünce ve hisleri bastırmadan ve onlara kapılmadan, onlarla baş etmeyi öğrenirler. Araştırmalar mindfulness’ın günümüzde, çocukların birçok davranışını değiştirmeye aracılık etme gücünü de açıklığa kavuşturmaya başladı.

Çocuklarımıza bilinçli farkındalığı öğretmenin amacı onlara içsel ve dışsal deneyimlerinin farkındalığını geliştirecek, düşüncelerini “yalnızca düşünceler” olarak kabul edecek, duyguların bedenlerinde kendilerini nasıl açığa vurduğunu anlayacak, dikkatlerinin ne zaman dağıldığını fark edecek becerileri sunmak ve dürtü kontrolü için gerekli araçları sağlamaktır.

Çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olduğumuzda önlerine çıkan problemleri güç ve güvenle karşılarlar.

Etkileri:

 • Dikkat ve konsantrasyon artışı
 • Ani davranışlarda azalma
 • Olumsuz düşüncelerde ve endişe halinde azalma
 • Uyku kalitesinde düzelme
 • Rahatlama ve sakinlik (Sakin zihin daha kolay öğrenir)
 • Korku ve depresyonda azalma
 • Akran zorbalığında azalma
 • Kendine ve başkalarına karşı daha cana yakın hissetme, güven ve saygı duyma
 • Strese ve başkalarına karşı tepkisel davranışlarda azalma

METHOD ELINE SNEL©

 • Çocuklar için Mindfulness metodunu geliştiren Eline Snel, 36 ülkede yayımlanan "Bir Kurbağa Gibi Sakin ve Dikkatli" kitabının yazarıdır.
 • Bu eğitim, yetişkinler için tasarlanan ve üzerinde bilimsel araştırmalar yapılan MBSR (Mindfulness Temelli Stres Azaltımı) Eğitimi’ni baz alır.
 • Okullarda, kapalı gruplarda, ruh sağlığı merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde 10.000’den fazla çocuk bu eğitimi almıştır.
 • Eğitim, 4 -19 yaş aralığında 4 ayrı yaş grubuna özel tasarlanmıştır.

Eğitim Hakkında:

 • 5-8 yaş: 8 hafta boyunca, haftada bir gün 45 dakikalık grup buluşması
 • 8-12 yaş: 8 hafta boyunca haftada bir gün 1 saatlik grup buluşması